woensdag 14 november 2012

Levende kerststal

Geen paniek. Ik vind ook dat de volgorde van Sint en Kerstman gerespecteerd moet worden. Maar naaigewijs moeten we eventjes doen alsof het bijna kerst is.

De juffen uit de zes kleuterklassen wouden graag verkleedgerief als er rond het thema kerst gewerkt gaat worden. Ja, we - enkele mama's - zagen dit zitten en begonnen aan de voorbereidingen.

Stoffen kopen, patronen tekenen, van elk model minstens één voorbeeld maken, instructies en werkwijzes uitschrijven ... Bij ons thuis lijkt het al tien dagen kerst te zijn, met Fien en Sepp als model.

Nu staat alles klaar. Vanavond naaien we op verplaatsing.
Mama's en oma's komen straks samen op school ... en dan kunnen we binnenkort zes Maria-capes, zes Jozef-capes, negen Herder-capes en achttien schapen-gilet aan de juffen geven.

Ik kijk er alvast naar uit, maar zal ook een beetje blij zijn om 's avonds eens niet aan kerst te moeten denken ... tot de Sint geweest is.


1 opmerking: